CALCULADORA ÍNDEX MASSA CORPORAL

Estàs en el teu pes ideal? Et sobra una mica de pes? Descobreix-ho amb la Calculadora de l’Índex de Massa Corporal (IMC).

Powered by YAZIO

¿Cómo funciona la calculadora de IMC?

L’IMC (Índex de Massa Corporal) és una fórmula que calcula el greix corporal a través del pes i de l’altura. La calculadora d’IMC posa en relació els dos paràmetres donant com a resultat una única xifra, anomenada IMC i expressada en kg/m2.

Descobreix com calcular amb el teu Índex de Massa Corporal o IMC per saber si estàs per sobre del teu pes, estàs en el teu pes ideal o per contra estàs massa prim/a o per sota del teu pes.

També es denomina Índex de Quetelet i és important saber que no es poden aplicar els mateix valors als nens que als adolescents si no es intriduce un factor de correcció, atès que estan creixent i en constant evolució. Així que és imprescindible tenir en compte l’edat d’una persona a l’hora de fer servir la calculadora de l’IMC.

Com interpretar el resultat de la calculadora IMC?

L’Índex de Massa Corporal és un nombre que s’obté en posar en relació l’altura amb el pes. Mitjançant un taula pots interpretar el resultat, esbrinant si et trobes dins el pes normal, o si per contra pateixes sobreprès, obesitat o primesa.

És fiable l’IMC?

La calculadora de l’Índex de Massa Corporal ofereix un IMC aproximat. No obstant això, mai s’ha d’oblidar que es tracta d’un valor aproximat i que en qualsevol cas, aquesta informació no substitueix l’assistència sanitària professional. Si vols una valoració exacta del teu massa corporal, no dubtis a acudir al metge o al dietista.

Normalment es considera satisfactori un IMC que se situa entre 18,5 i 24,9. Si l’IMC és menor a 18,5, probablement et trobes per sota del teu pes. Si és igual o superior a 25, possiblement has de perdre pes. Si l’IMC està per sobre de 30, podem parlar d’obesitat.