Política de privacitat

Les dades proporcionades seran guardades per LOGIGRUP BALAGUER SL, amb la finalitat de gestionar el registre dels usuaris a aquest lloc web, permetre el seu accés a diferents seccions i enviament de publicitat.

Vostè presta el seu consentiment exprés i inequívoc per al tractament de les dades recollides amb la finalitat prevista en el paràgraf anterior. L’usuari queda igualment informat sobre la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, reconeguts per l’ordenament en la següent adreça de correu info@logigrafic.com.

LOGIGRUP BALAGUER SL, garanteix que ha adoptat les mesures oportunes de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers. Així mateix, es garanteix la confidencialitat de les dades personals i que no seran utilitzades per a una finalitat diferent a la indicada.

CONTINGUT

La pàgina de LOGIESPORT, consisteix en la venda de productes esportius. Tant l’accés a aquesta pàgina web, com l’ús que pugui fer de la informació i continguts inclosos en la mateixa o accessibles des d’ella, serà d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi, sense que LOGIESPORT, pugui tenir cap responsabilitat per aquests usos. Tots els continguts d’aquesta pàgina són de producció pròpia o han estat subministrats pels propis proveïdors sent aquests els responsables de demanar el consentiment del titular dels drets del material subministrat. Si es considera que algun dels continguts d’aquesta pàgina infringeix els drets d’autor, preguem ens sigui comunicat a través del nostre correu electrònic info@logigrafic.com per procedir a la seva retirada.

ENLLAÇOS EXTERNS

LOGIESPORT no es fa responsable d’aquells altres llocs web o arxius als quals sigui possible accedir a través d’enllaços disponibles entre els seus continguts, atès que aquestes pàgines enllaçades seran en tot cas responsabilitat dels seus respectius titulars. Aquesta pàgina, per tant, ni aprova, ni fa seus els productes, serveis, continguts, informació, dades, arxius i qualsevol classe de material existent en tals pàgines web o arxius i no controla ni es fa responsable de la qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació continguts i serveis existents en els llocs enllaçats i que són aliens a aquesta pàgina. En cas que es consideri oportú o que un òrgan competent declari la il·licitud de les dades, ordenat la seva retirada o que s’impossibiliti l’accés a aquests, o s’hagués declarat l’existència de la lesió, i es ‘ns s’hagi notificat expressament la corresponent resolució, els enllaços que s’indiquin serien immediatament retirats.

ÚS DEL WEB

L’usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc web i dels continguts, de conformitat amb la legislació aplicable, els presents Condicions generals d’ús del lloc web, la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, obligant-se a indemnitzar LOGIGRUP BALAGUER SL, per qualsevol dany o perjudici que pogués ocasionar per l’ús d’aquesta web, infringint aquestes condicions generals i/o la legalitat vigent. la navegació a través de les pàgines per a la seva visualització com a ús privat. Legislació i Jurisdicció aplicable: Les condicions generals exposades en aquest document es regeixen per la llei espanyola.