CALCULADORA DE CALORIES DIÀRIES

Coneix quin hauria de ser el teu consum diari ideal de calories amb la Calculadora de Calories diàries online i millora el teu estil de vida.

Powered by YAZIO

Com funciona la calculadora de calories diàries.

El funcionament d’aquesta eina és molt senzill. Simplement introdueix el teu pes, en quilgraams, i el teu nivell d’activitat quotidià (Practiques molt esport? Ets una persona sedentària?). A continuació dóna-li al botó calcular. Immediatament la calculadora t’indicarà quin hauria de ser el consum de calories diaries per mantenir el teu actual pes com per baixar de pes si ho necessites.